Biyosidal Ürün Ruhsat İşlemleri

Biyosidal Ürünler; bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.

Biyosidal Ürün Ruhsat Başvuruları tip ürünler için (El Dezenfektanı) Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumuna, Tip 2 ( Yüzey Dezenfektanı) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır.

Hizmet Başlıkları.

Ruhsat/Tescil başvurusu için gerekli bilgilerin derlenmesi

Genel Danışmalık

Ürün Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) sertifikalı personellerce hazırlanması

Yönetmeliğe uygun etiket hazırlanması ve ön başvuru yapılması

Yetkilendirilmiş Laboratuarlarda ki analiz işlemlerinin takibi

Teknik dosyanın hazırlanıp T.C. Sağlık Bakanlığına sunulmasıEtkili takip ve sonuçlandırma