2010 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz işler ve çalıştığımız kurumlar şu şekildedir:


T.C. Sağlık Bakanlığı – Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu:

 • ÜTS Ürün Takip Sistemi ) Kayıt İşlemleri,
 • ÜTS ( Ürün Takip Sistemi ) Serbest Satış Sertifikası alınması,
 • ÜTS ( Ürün Takip Sistemi ) Kozmetik Ürün Bildirim işlemleri
 • ÜTS ( Ürün Takip Sistemi ) Kozmetik Serbest Satış sertifikası

alınması işlemlerini yürütmekteyiz.

T.C. Sağlık Bakanlığı – Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu daha önceden ulusal bilgi bankası (UBB) adı altında işlemleri yürütmekteydi. Haziran 2017 tarihi itibariyle Ürün Takip Sistemine (ÜTS) geçilmiştir. Kurum şeffaflığı ve işlem hızını artırarak firmaların daha güvenilir bir şekilde işlemlerini yürütmelerini amaç edinmiştir.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu

 • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Eşleştirme işlemleri
 • T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) A Grubu Başvuru Dosyası hazırlama, başvuru ve takip
 • T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) B Grubu Başvuru Dosyası hazırlama, başvuru ve takip
 • T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) C Grubu Başvuru Dosyası hazırlama, başvuru ve takip

işlemlerini yürütmekteyiz.

Daha önceden sorumluluğu ve yetkisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda bulunan geri ödeme kayıt işlemleri 2015 tarihi itibariyle T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna devir olunmuştur.
Geri ödemeye alınmak istenen ürünler için, ÜTS ( Ürün Takip Sistemi ) kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ilgili dosyaları hazırlayarak T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruları yapmaktayız.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK)

Eğitimini yurt dışında tamamlamış Türkler ve yabancılar için; Türkiye’de diplomalarının geçerli olabilmesi için denklik başvurularını yapıp işlemleri yürütmekteyiz.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

 • Çocuk Bezi Kayıt İşlemleri

Üretilen çocuk bezlerinin T.C. Ticaret Bakanlığına bildirimlerini yapıp satışı yapılır hale getirmekteyiz.
Sonrasında bildirimi yapılan ürünler için Serbest Satış Sertifikası alıp, ürünlerin ihracatlarının yapılmasına olanak sağlamaktayız.

 • Çocuk Bezi Serbest Satış Sertifikası İşlemleri

Çocuk Bezlerinin ihracatının yapılabilmesi için Serbest Satış Sertifikası alınması gerekmektedir.
Ürünlerin ihracatlarının yapılmasına olanak sağlamak adına gerekli başvuru ve takip işlemlerini yürütmekteyiz.

TIBBİ CİHAZ EĞİTİM SİSTEMİ (TCESİS)

ÜTS Firma Kaydı öncesi şirketlerin Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yetkilendirdiği SEİS ve TÜMDEF Adi Ortaklığı aracılığı ile gerekli olan Sorumlu Müdür ve Satış Elemanı Belgelerini almaları gerekmektedir. Kurumun açacağı eğitim ve sınavlara girilmeli ve başarılı olunmalıdır. Ekibimiz tüm başvuru sürecini yürütmektedir.

 • Biyosidal Ürün Ruhsat İşlemleri

Biyosidal Ürünler; bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.

Biyosidal ürün ruhsat başvuruları tip ürünler için (El Dezenfektanı) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna, Tip 2 ( Yüzey Dezenfektanı) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır.

 Hizmet Başlıkları

Ruhsat/Tescil Başvurusu için gerekli bilgilerin derlenmesi

Genel Danışmanlık

Ürün Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) sertifikalı personellerce hazırlanması

Yönetmeliğe uygun etiket hazırlanması ve ön başvuru yapılması

Yetkilendirilmiş Laboratuvarlarda analiz işlemlerinin takibi

Teknik dosyanın hazırlanıp T.C. Sağlık Bakanlığına sunulması

Etkili takip ve sonuçlandırma