2010 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz işler ve çalıştığımız kurumlar şu şekildedir:


Sağlık Bakanlığı – İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu:

  • ÜTS ( Ürün Takip Sistemi ) kayıt işlemleri,
  • ÜTS ( Ürün Takip Sistemi ) serbest satış sertifikası alınması,
  • ÜTS ( Ürün Takip Sistemi ) kozmetik ürün bildirim işlemleri
  • ÜTS ( Ürün Takip Sistemi ) kozmetik serbest satış sertifikası

alınması işlemlerini yürütmekteyiz.

Sağlık bakanlığı ilaç ve tıbbi cihaz kurumu daha önceden ulusal bilgi bankası (UBB) adı altında işlemleri yürütmekte idi. Haziran 2017 tarihi itibariyle ürün takip sistemi’ne (ÜTS) geçilmiştir. Kurum şeffaflığı ve işlem hızını artırarak firmaların daha güvenilir bir şekilde işlemlerini yürütmelerini amaç edinmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu

  • Sağlık Uygulama Tebliği ( SUT ) eşleştirme işlemleri
  • Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) A grubu başvuru dosyası hazırlama başvuru ve takip
  • Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) B grubu başvuru dosyası hazırlama başvuru ve takip
  • Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) C grubu başvuru dosyası hazırlama başvuru ve takip

işlemlerini yürütmekteyiz.

Daha önceden sorumluluğu ve yetkisi İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumunda bulunan geri ödeme kayıt işlemleri 2015 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna devir olunmuştur.
Geri ödemeye alınmak istenen ürünler için, ÜTS ( Ürün Takip Sistemi ) kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ilgili dosyaları hazırlayarak sosyal güvenlik kurumuna başvuruları yapmaktayız.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı

  • Bebek bezi kayıt işlemleri

Üretilen çocuk bezlerinin ticaret bakanlığa bildirimlerini yapıp, satışı yapılır hale getirmekteyiz.
Sonrasında bildirimi yapılan ürünler için serbest satış sertifikası alıp, ürünlerin ihracatlarının yapılmasına olanak sağlamaktayız.